Avstand:10662 km, Short-Path: 280 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 14,8 14,1 13,3 12,4 11,5 12,6 13,5 14,3 14,7 13,5 15,4 16,4 17,1 17,4 17,6 17,7 17,8 17,7 17,6 17,3 17 16,6 16,1 15,5 14,8
LUF (MHz) 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 3,1 3,7 4,5 5,6 6,9 8,5 10,1 11,1 11,8 12,1 12,1 11,8 11,1 10,2 8,8 7,1 5 2,9 2,5