Avstand:13807 km, Short-Path: 323 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,7 10,8 9,7 8,6 8,1 10,5 11,5 12,4 13,2 14 13,8 12,3 11 11 15,2 16,1 16,1 15,9 15,6 15,3 14,8 14,2 13,4 12,6 11,7
LUF (MHz) 8,5 6,3 3,4 2,8 2,7 2,8 3 3,2 3,5 3,9 4,3 4,9 5,7 6,8 8,6 10,7 12,1 13,1 13,6 13,7 13,4 12,6 11,6 10,3 8,5