Avstand:16556 km, Short-Path: 180 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,5 8,9 8,3 7,6 9,2 9,7 10,3 10,7 11,1 11,5 11,8 12 12,2 12,3 12,4 12,4 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5
LUF (MHz) 3,1 3,3 3,7 4,4 5,6 8 10,5 12,6 13,9 14,8 15,2 15,2 14,6 13,6 12,1 9,8 7,2 5,2 4,1 3,6 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1