Avstand:16556 km, Short-Path: 180 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 5,5 5,5 5,5 5,5 6,3 7,2 8,1 8,9 9,5 10,1 10,5 10,9 11 11,1 11 10,8 10,5 10 9,4 8,7 8 7,1 6,1 5,5 5,5
LUF (MHz) 2,4 2,4 2,5 2,7 3,3 6,6 9,7 11,8 13,2 14,2 14,6 14,6 14 12,9 11,2 8,9 5,2 3 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4