Avstand:16556 km, Short-Path: 180 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 5,5 6,6 7,4 8 8,3 8,3 7,9 7,4 6,5 5,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
LUF (MHz) 2,3 2,3 2,4 2,6 3,4 5,3 7,5 9,3 10,8 11,7 12,1 12 11,5 10,5 8,9 6,9 4,7 3,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3