Avstand:13060 km, Short-Path: 51 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,9 11 13,2 14,1 14,8 15,5 16,1 16,6 17 17,4 17,6 17,8 17,9 17,8 17,7 17,5 16,6 15,5 14,3 15,8 15,2 14,5 13,7 12,9 11,9
LUF (MHz) 11,2 12 12,5 12,6 12,4 11,9 10,9 9,6 7,8 6,4 5,4 4,6 4 3,6 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,8 4,3 6,8 8,5 10,1 11,2