Avstand:18175 km, Short-Path: 15 deg., Antall hopp: 6
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8 8 8 8 8,1 10,3 12,2 13,8 14,9 15,7 16 15,9 15,4 14,4 13 11,3 9,2 8 8 8 8 8 8 8 8
LUF (MHz) 14,6 14 12,8 10,9 8,2 4,5 3 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 3,9 6,2 8,8 11,1 12,9 14 14,5 14,6