Avstand:18175 km, Short-Path: 15 deg., Antall hopp: 6
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 10 12 13,6 14,7 15,3 15,4 15 14,1 12,7 10,9 8,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
LUF (MHz) 13,4 12,8 11,7 9,8 7,4 4,6 3 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,9 4,1 6,1 8,3 10,3 11,8 12,9 13,5 13,4