Avstand:8152 km, Short-Path: 132 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,9 10,9 10,9 13,9 15,5 16,4 17,1 17,8 18,3 18,8 19,2 17,5 14,8 11,5 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
LUF (MHz) 2,3 2,6 4,4 6,2 7,4 8,4 9,1 9,5 9,6 9,5 9,1 8,5 7,5 6,2 4,6 3,4 2,7 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3