Avstand:9872 km, Short-Path: 160 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 16,8 16,8 16,8 16,8 19,8 22,4 23,1 23,7 24,3 24,8 25,2 25,5 25,8 25,9 26 23 18,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
LUF (MHz) 2,3 2,4 2,5 3,4 6,7 9,2 10,9 12,2 13 13,3 13,2 12,7 11,7 10,2 8,1 5,5 3,5 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3