Avstand:11260 km, Short-Path: 237 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9 9 9 9 9 9 9 11,7 14,1 16 17,3 18 18 17,4 16,1 14,3 12 9,2 9 9 9 9 9 9 9
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 3,5 6,8 8,7 10 10,8 11,2 11,1 10,6 9,4 8 6,4 4,8 3,4 2,5 2,3 2,2 2,2