Avstand:15647 km, Short-Path: 7 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,8 8,7 8 10,2 11,2 12,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 13,6 14,1 13,5 12,7 11,8 10,8 9,8
LUF (MHz) 14,2 13,7 12,7 11,4 9,5 7,1 5,7 4,9 4,6 4,3 4,2 4,1 4 4 4,1 4,4 5,1 7,1 9,6 11,4 12,7 13,6 14,2 14,4 14,2