Avstand:10085 km, Short-Path: 131 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,2 9,2 9,2 9,2 10,4 12,4 14,2 15,7 16,9 17,7 18,2 18,4 18,2 17,6 16,7 15,4 13,9 12 10 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
LUF (MHz) 2,3 2,6 4 6 8 9,6 10,6 11,2 11,3 11,1 10,4 9,3 7,7 5,1 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3