Avstand:15443 km, Short-Path: 0 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,2 9,1 8 7,9 10,7 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,8 14,8 14,3 13,7 13 12,1 11,2 10,2
LUF (MHz) 13,8 13 11,8 10,3 8 5,9 4,9 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3 4,6 5,2 6,4 8,9 10,8 12,3 13,3 13,9 14,2 14,2 13,8