Avstand:15011 km, Short-Path: 30 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8 8 8 8 9,4 11,6 13,4 14,8 15,7 16,1 15,9 15,2 13,9 12,2 10,1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LUF (MHz) 10,2 10,3 10 9,2 7,9 5,8 3,3 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,9 4,1 5,8 7,4 8,6 9,7 10,2