Avstand:13152 km, Short-Path: 26 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,2 8,2 8,2 8,2 9,7 11,8 13,5 12,9 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,2 10,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
LUF (MHz) 8,8 8,9 8,6 8 6,9 5,2 3,1 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 3,6 5,1 6,5 7,5 8,4 8,8