Avstand:13152 km, Short-Path: 26 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,6 7,6 7,6 7,8 9,6 11,1 12,5 13,6 14 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 10,7 9,1 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
LUF (MHz) 8,8 9 8,8 8,3 7,4 5,9 3,5 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 3,7 5,2 6,6 7,7 8,4 8,8